پرداخت اینترنتی
پرداخت اینترنتی به معنی آن است که کاربر یا مشتری می تواند پس از تکمیل فرآیند خرید و ثبت سفارش خود از طریق وب سایت، هزینه فاکتور را به صورت اینترنتی پرداخت نماید تا فرآیند ارسال کالا آغاز شود