صندوق شکایات ، انتقادات و پیشنهادات
ضمن تشکر و قدردانی بابت ارسال پیشنهاداتتان لطفا با ارایه کامل پیشنهادتان لطفا ما را در امر خدمت رسانی بهتر به مشتریان یاری نمایید همچنین لطفا به نکات زیر توجه نمایید:
1. در صورتی که با صفحه ای از سایت دچار مشکل شده اید لطفا لینک صفحه را ذکر نمایید.
2. در صورتی که با محصولی دچار مشکل شده اید حتما نام محصول را نام ببرید.
3. توجه داشته باشید اطلاعات هویتی شما به صورت محرمانه برای ما می ماند بنابراین برای پیگیری های آتی آنها را به صورت دقیق پرنمایید.